13/04/2019 Ηχοκαρδιογραφικός Έλεγχος για Διαλογή Ασθενών και Καθοδήγηση Διακαθετηριακών Παρεμβάσεων Ανεπάρκειας Μιτροειδούς Βαλβίδας | ΣΥΖΗΤΗΣΗ | ΜΕΡΟΣ Δ: Επεμβατική ηχοκαρδιογραφία στην διακαθετηριακή επιδιόρθωση της μιτροειδούς βαλβίδας

Share

8,366 total
3 live
302 video
Views:

13/4
12:00-13:00 ΜΕΡΟΣ Δ: Επεμβατική ηχοκαρδιογραφία στην διακαθετηριακή επιδιόρθωση της μιτροειδούς βαλβίδας
Πρόεδροι: Β. Νινιός,Κ. Σπάργιας
12:00-12:12 Μεσοκολπική παρακέντηση: Τεχνική και σημασία στην επιτυχία της διακαθετηριακής επιδιόρθωσης της μιτροειδούς με MitraClip. Πώς αντιμετωπίζουμε προβλήματα και δυσκολίες
Α. Χαλαπάς
12:12-12:24 Διοισοφάγειο υπέρηχο καρδιάς την ημέρα της επέμβασης: Τι πρέπει να καταγράψουμε (και την αρτηριακή πίεση!) και γιατί είναι τόσο σημαντικό;
Κ. Παπαδόπουλος
12:24-12:36 Διοισοφάγειος καθοδήγηση του συστήματος MitraClip στον αριστερό κόλπο
Κ. Αγγέλη
12:36-12:48 Διοισοφάγειος καθοδήγηση για την σύλληψη και πρόσδεση των γλωχίνων. Έχουμε πιάσει αρκετά, έχουμε πιάσει σωστά και πότε αποδεσμεύουμε;
Μ. Χρυσοχέρης
12:48-13:00 Πώς εκτιμούμε την ανεπάρκεια της μιτροειδούς μετά την σύλληψη των γλωχίνων; Ένα ή περισσότερα MitraClip;
Η. Νινιός


Παρακολουθήστε αποθηκευμένα την ημερίδα "Ηχοκαρδιογραφικός Έλεγχος για Διαλογή Ασθενών και Καθοδήγηση Διακαθετηριακών Παρεμβάσεων Ανεπάρκειας Μιτροειδούς Βαλβίδας" του Tμήματος Διαδερμικών Βαλβίδων του Διαγνωστικού και Θεραπευτικού Κέντρου Αθηνών "ΥΓΕΙΑ" που θα πραγματοποιηθεί στις 13 Απριλίου 2019 στο ξενοδοχείο Golden Age.

 

Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ.

 
Sort by Date | Views