13/04/2019 Ηχοκαρδιογραφικός Έλεγχος για Διαλογή Ασθενών και Καθοδήγηση Διακαθετηριακών Παρεμβάσεων Ανεπάρκειας Μιτροειδούς Βαλβίδας | Κ. Μολντοβάν | Ανατομικά κριτήρια για MitraClip: Από την EVEREST II, στην καθημερινότητα του 2019.

Share

7,165 total
3 live
258 video
Views:

13/4
10:00-11:00 ΜΕΡΟΣ Β: Επιδιόρθωση με την τεχνική edge to edge
Πρόεδροι: Β. Νινιός,Κ. Σπάργιας
10:00-10:12 Διακαθετηριακή επιδιόρθωση ανεπάρκειας μιτροειδούς με τεχνική edge to edge: Εργαλείο για όλες τις χρήσεις; Νεότερα δεδομένα, κατευθυντήριες οδηγίες. Μπορούμε να προβλέψουμε ένα άριστο αποτέλεσμα και διαρκή μείωση ανεπάρκειας σε ≤1+;
Κ. Σπάργιας
10:12-10:24 MitraClip: Τεχνικά χαρακτηριστικά, περιγραφή της επέμβασης. Μετεξελίξεις του συστήματος (NTR, XTR) και αλλαγές που έρχονται. Ποιες οι ουσιαστικές διαφορές;
Β. Νινιός
10:24-10:36 Ανατομικά κριτήρια για MitraClip: Από την EVEREST II, στην καθημερινότητα του 2019.
Κ. Μολντοβάν
10:36-10:48 MitraClip σε επείγουσες καταστάσεις. Ένα νέο κεφάλαιο;
Μ. Χρυσοχέρης
10:48-11:00 Συζήτηση


 
Sort by Date | Views

Παρακολουθήστε αποθηκευμένα την ημερίδα "Ηχοκαρδιογραφικός Έλεγχος για Διαλογή Ασθενών και Καθοδήγηση Διακαθετηριακών Παρεμβάσεων Ανεπάρκειας Μιτροειδούς Βαλβίδας" του Tμήματος Διαδερμικών Βαλβίδων του Διαγνωστικού και Θεραπευτικού Κέντρου Αθηνών "ΥΓΕΙΑ" που θα πραγματοποιηθεί στις 13 Απριλίου 2019 στο ξενοδοχείο Golden Age.

 

Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ.