13/05/2016 5ο Συνέδριο Διακαθετηριακής Θεραπείας Καρδιακών Βαλβιδοπαθειών | Π. Δάρδας | Live-in-a-box TAVR case (CoreValve, St. Luke’s Hospital-Thessaloniki/

 

Share

185,048 total
397 live
1,133 video
97,582 photo
Views:

Διακαθετηριακή εμφύτευση Αορτικής Βαλβίδας Ι: Α-Ω για νέα προγράμματα και Live-in-a-box case Πρόεδροι: Ε. Μαστοράκου, Β. Πυργάκης Σχολιαστές: Κ. Αγγέλη, Σ. Κυρζόπουλος, Κ. Μπέλλος, Σ. Παπαϊωάννου, Λ. Πουλημένος 09.00 - 09.20 Κλινική εκτίμηση, διαίσθηση και risk scores Μ. Ζαΐρης 09.20 - 09.40 Υπερηχογραφική εκτίμηση ασθενών για TAVR: από τον Γενικό Καρδιολόγο στον Επεμβατικό Υπερηχοκαρδιογραφιστή Μ. Χρυσοχέρης 09.40 - 10.00 MSCT screening: all in one Χ. Μουρμουρής 10.00 - 10.20 Συζήτηση 10.20 - 11.00 Live-in-a-box TAVR case (CoreValve, St. Luke’s Hospital-Thessaloniki/ Portico, HYGEIA-Athens

Watch live and on demand the '5th Conference of  Transcatheter Heart Valve Therapies'.

The Department of Transcatheter Heart Valves of Hygeia Hospital organizes the '5th Conference of  Transcatheter Heart Valve Therapies' that will take place from 13 to 14 May 2016, at the Aphitheatre N. Louros of Hygeia Hospital, Athens, Greece.

For more information please click here.
Videos are being edited and gradually uploaded.

Παρακολουθήστε ζωντανά και on demand το '5ο Συνέδριο Διαδερμικής Θεραπείας Καρδιακών Βαλβιδοπαθειών'.

Το Τμήμα Διαδερμικών Βαλβίδων του Νοσοκομείου ΥΓΕΙΑ διοργανώνει το '5o Συνέδριο Διαδερμικής Θεραπείας Καρδιακών Βαλβιδοπαθειών' στις 13 - 14 Μαΐου 2016 στο συνεδριακό κέντρο «Ν. Λούρος» του Μητέρα στην Αθήνα.

Για περισσότερες πληροφορίες, πατήστε εδώ.

Τα videos είναι υπό επεξεργασία και ανεβαίνουν σταδιακά.
 
Sort by Date | Views