Εικόνα 232645
1,213 VIEWS

Share

216,029 total
397 live
1,213 video
113,858 photo
Views:


Watch live and on demand the '5th Conference of  Transcatheter Heart Valve Therapies'.

The Department of Transcatheter Heart Valves of Hygeia Hospital organizes the '5th Conference of  Transcatheter Heart Valve Therapies' that will take place from 13 to 14 May 2016, at the Aphitheatre N. Louros of Hygeia Hospital, Athens, Greece.

For more information please click here.
Videos are being edited and gradually uploaded.

Παρακολουθήστε ζωντανά και on demand το '5ο Συνέδριο Διαδερμικής Θεραπείας Καρδιακών Βαλβιδοπαθειών'.

Το Τμήμα Διαδερμικών Βαλβίδων του Νοσοκομείου ΥΓΕΙΑ διοργανώνει το '5o Συνέδριο Διαδερμικής Θεραπείας Καρδιακών Βαλβιδοπαθειών' στις 13 - 14 Μαΐου 2016 στο συνεδριακό κέντρο «Ν. Λούρος» του Μητέρα στην Αθήνα.

Για περισσότερες πληροφορίες, πατήστε εδώ.

Τα videos είναι υπό επεξεργασία και ανεβαίνουν σταδιακά.
 
Sort by Date | Views
13/05 Συνεδριακό Κέντρο Ν. ΛΟΥΡΟΣ
08:55 - 09:00
Χαιρετισμός Διοργανωτών 

Evaluated
Evaluation

Πρόεδροι: Σ. Παττακός, Κ. Σπάργιας

09:00 - 11:00
Διακαθετηριακή εμφύτευση Αορτικής Βαλβίδας Ι: Α-Ω για νέα προγράμματα και Live-in-a-box case 

Evaluated
Evaluation
09:00 - 09:20
Κλινική εκτίμηση, διαίσθηση και risk scores

Evaluated
Evaluation

Ομιλητής: Μ. Ζαΐρης

09:20 - 09:40
Υπερηχογραφική εκτίμηση ασθενών για TAVR: από τον Γενικό Καρδιολόγο στον Επεμβατικό Υπερηχοκαρδιογραφιστή

Evaluated
Evaluation

Ομιλητής: Μ. Χρυσοχέρης

09:40 - 10:00
MSCT screening: all in one

Evaluated
Evaluation

Ομιλητής: Χ. Μουρμουρής

10:00 - 10:20
Συζήτηση

10:20 - 11:00
Live-in-a-box TAVR case (Corevalve, St. Lukes' Hospital - Thessaloniki / Portico, HYGEIA - Athens)

Evaluated
Evaluation

Πρόεδροι: Ε. Μαστοράκου, Β. Πυργάκης

Σχολιαστές: Κ. Αγγέλη, Σ. Κυρζόπουλος, Κ. Μπέλλος, Σ. Παπαϊωάννου, Λ. Πουλημένος

11:00 - 11:40
Χαιρετισμοί - Προσφωνήσεις 

Evaluated
Evaluation
11:00 - 11:40

Evaluated
Evaluation

Ομιλητές: Σ. Παττακός, Γ. Ζαχαρόπουλος, Α. Καρταπάνης, Γ. Μπομπότης, Α. Κατσαρός, Λ. Μιχάλης, Γ. Ντάγκας, Δ. Τούσουλης, Σ. Φούσας

11:40 - 12:00
Διάλειμμα 

12:00 - 14:00
Δομικές παρεμβάσεις εκτός αορτικής και μιτροειδούς βαλβίδας 

Evaluated
Evaluation
12:00 - 12:20
Σύγκλιση PFO και ASD. Πότε και πώς

Evaluated
Evaluation

Ομιλητής: Β. Θανόπουλος

12:20 - 12:40
Διακαθετηριακή εμφύτευση βαλβίδας στη θέση της πνευμονικής και τριγλώχινας

Evaluated
Evaluation

Ομιλητής: Α. Τζίφα

12:40 - 13:00
Διακαθετηριακή σύγκλιση ωτίου αριστερού κόλπου. Πότε και πώς

Evaluated
Evaluation

Ομιλητής: Δ. Λυσίτσας

13:00 - 13:20
Σύγκλιση παραβαλβιδικής διαφυγής

Evaluated
Evaluation

Ομιλητής: Α. Χαλαπάς

13:20 - 13:40
Stenting θωρακικής αορτής: από το Coarctation στο Dissection

Evaluated
Evaluation

Ομιλητής: Σ. Καλλιάφας

13:40 - 14:00
Συζήτηση

Πρόεδροι: Φ. Μητρόπουλος, Λ. Μιχάλης

Σχολιαστές: Ν. Γεωργακόπουλος, Ι. Κανακάκης, Αντ. Μανώλης, Χ. Ντέλλος

14:00 - 14:30
Διάλειμμα - Ελαφρύ Γεύμα 

14:30 - 16:45
Mitraclip therapy update 2016 και Live-in-a-box Ι 

Evaluated
Evaluation
14:30 - 14:50
Αποτελέσματα χειρουργικής αντιμετώπισης ανεπάρκειας μιτροειδούς σε ασθενείς υψηλού κινδύνου

Evaluated
Evaluation

Ομιλητής: Α. Πίτσης

14:50 - 15:10
Η παγκόσμια χρήση του Mitraclip σήμερα και τα τελευταία Registries

Evaluated
Evaluation

Ομιλητής: Ν. Μεζίλης

15:10 - 15:30
Παρακέντηση μεσοκολπικού διαφράγματος και καθοδήγηση στον αριστερό κόλπο

Evaluated
Evaluation

Ομιλητής: Κ. Σπάργιας

15:30 - 15:50
Mitraclip in FMR: the RESHAPE-HF2 trial in the context of HF developments in 2016

Evaluated
Evaluation

Ομιλητής: S. Anker

15:50 - 16:10
Συζήτηση

16:10 - 16:45
Live-in-a-box Mitraclip case (HYGEIA - Athens)

Evaluated
Evaluation

Πρόεδροι: Σ. Αδαμόπουλος, S. Anker, Π. Νιχογιαννόπουλος

Σχολιαστές: Γ. Αθανασόπουλος, Η. Καραμπίνος, Σ. Κατσάνος, Δ. Νίκας, Α. Πιπιλής

16:45 - 17:00
Διάλειμμα 

17:00 - 19:00
Διακαθετηριακή εμφύτευση Αορτικής Βαλβίδας II: λεπτομέρειες που πρέπει να γνωρίζουν όλοι και Live-in-a-box case 

Evaluated
Evaluation
17:00 - 17:20
Η Ομάδα Καρδιάς και η μινιμαλιστική πρακτική για την TAVR σήμερα. Υπάρχει σύγκρουση/ασυμβίβαστο;

Evaluated
Evaluation

Ομιλητής: Γ. Σταυρίδης

17:20 - 17:40
TAVR για τη δίπτυχη αορτική βαλβίδα. Οι ομοιότητες και οι διαφορές

Evaluated
Evaluation

Ομιλητής: J. Velianou

17:40 - 18:00
Valve-in-Valve: οι τεχνικές, οι βαλβίδες και τα αποτελέσματα

Evaluated
Evaluation

Ομιλητής: Ε. Βαβουρανάκης

18:00 - 18:20
Αγγειακές επιπλοκές: πρόβλεψη, πρόληψη και αντιμετώπιση

Evaluated
Evaluation

Ομιλητής: Π. Δάρδας

18:20 - 18:40
Συζήτηση

18:40 - 19:00
Live-in-a-box TAVR case (Evolut R, HYGEIA-Athens)

Evaluated
Evaluation

Πρόεδροι: Δ. Σιώνης, Α. Σπανός

Σχολιαστές: Γ. Γεωργίου, Α. Δήμας, Κ. Τριανταφύλλου, Δ. Τσικαδέρης

19:00 - 21:30
Διακαθετηριακή εμφύτευση Αορτικής Βαλβίδας III: παρουσίαση ενδιαφερόντων περιστατικών  

Evaluated
Evaluation
19:00 - 19:15
Παρουσίαση περιστατικού

Evaluated
Evaluation

Ομιλητής: Γ. Γεωργίου

19:15 - 19:30
Παρουσίαση περιστατικού

Evaluated
Evaluation

Ομιλητής: Ι. Ιακώβου

19:30 - 19:45
Παρουσίαση περιστατικού

Evaluated
Evaluation

Ομιλητής: Γ. Κατσιμαγκλής

19:45 - 20:00
Παρουσίαση περιστατικού

Evaluated
Evaluation

Ομιλητής: Χ. Κωτούλας

20:00 - 20:15
Παρουσίαση περιστατικού

Evaluated
Evaluation

Ομιλητής: Μ. Χαμηλός

20:15 - 20:30
Παρουσίαση περιστατικού

Evaluated
Evaluation

Ομιλητής: Γ. Σιάσος

20:30 - 20:45
Παρουσίαση περιστατικού

Evaluated
Evaluation

Ομιλητής: Α. Ζαχαρούλης

20:45 - 21:00
Παρουσίαση περιστατικού

Evaluated
Evaluation

Ομιλητής: J. Velianou

21:00 - 21:15
Παρουσίαση περιστατικού

Evaluated
Evaluation

Ομιλητής: Π. Νταβλούρος

21:15 - 21:30
Παρουσίαση περιστατικού

Evaluated
Evaluation

Ομιλητής: Γ. Παπαϊωάννου

Πρόεδροι: Ε. Βαβουρανάκης, Δ. Νίκας, Π. Νταβλούρος, Ε. Σκαλίδης, Γ. Χάχαλης

14/05 Συνεδριακό Κέντρο Ν. ΛΟΥΡΟΣ
09:00 - 11:30
Διακαθετηριακή εμφύτευση Αορτικής Βαλβίδας IV: εφαρμογή υπό το πρίσμα των νέων μελετών και Live-in-a-box case 

Evaluated
Evaluation
09:00 - 09:20
TAVR σε ενδιαμέσου κινδύνου ασθενείς σε σύγκριση με τη χειρουργική θεραπεία: the PARTNER 2 & the SAPIEN 3 trials

Evaluated
Evaluation

Ομιλητής: Κ. Τούτουζας

09:20 - 09:40
Προβολή των αποτελεσμάτων της PARTNER 2 στην κλινική πράξη. Είμαστε έτοιμοι;

Evaluated
Evaluation

Ομιλητής: Κ. Σπάργιας

09:40 - 10:00
Η θέση της Καρδιοχειρουργικής και μία κριτική προσέγγιση των εξελίξεων

Evaluated
Evaluation

Ομιλητής: Γ. Μάκος

10:00 - 10:20
Η θέση του θεράποντος (μη επεμβατικού) Καρδιολόγου

Evaluated
Evaluation

Ομιλητής: Ν. Ερ. Ιωάννου

10:20 - 10:40
Συζήτηση

10:40 - 11:30
Live-in-a-box TAVR case (SAPIEN 3, HYGEIA - Athens / Lotus, Hippokration - Athens)

Evaluated
Evaluation

Πρόεδροι: Ε. Βαβουρανάκης, Σ. Παττακός

Σχολιαστές: Δ. Ηλιόπουλος, Αντ. Μανώλης, Σ. Πατσιλινάκος, Γ. Τριάντης

11:30 - 11:45
Διάλειμμα 

11:45 - 13:30
Mitraclip θεραπεία στα χνάρια της TAVR και Live-in-a-box case ΙΙ 

Evaluated
Evaluation
11:45 - 12:05
Mitraclip θεραπεία για DMR σε ασθενείς υψηλού χειρουργικού κινδύνου. Αναγκαιότητα και αποτελεσματικότητα

Evaluated
Evaluation

Ομιλητής: Β. Νινιός

12:05 - 12:25
Εκτίμηση leaflet capture και ανάγκης πολλαπλών clips

Evaluated
Evaluation

Ομιλητής: Μ. Χρυσοχέρης

12:25 - 12:45
Αυτή την ανεπάρκεια μιτροειδούς μπορώ τεχνικά να την θεραπεύσω με Mitraclip. Γιατί να μην το κάνω!

Evaluated
Evaluation

Ομιλητής: Κ. Σπάργιας

12:45 - 13:00
Συζήτηση

13:00 - 13:30
Live-in-a-box Mitraclip case (HYGEIA - Athens)

Evaluated
Evaluation

Πρόεδροι: Α. Πίτσης, Γ. Σιάνος

Σχολιαστές: Γ. Καρατασάκης, Ι. Οικονομίδης, Δ. Τσιάπρας

13:30 - 14:00
Διάλειμμα - Ελαφρύ Γεύμα 

14:00 - 15:30
Διακαθετηριακή εμφύτευση Μιτροειδούς Βαλβίδας και αντιμετώπιση ανεπάρκειας Τριγλώχινας βαλβίδας: τόσο κοντά όσο ποτέ άλλοτε  

Evaluated
Evaluation
14:00 - 14:15
ECHO screening for the Mitral Valve

Evaluated
Evaluation

Ομιλητής: Κ. Παπαδόπουλος

14:15 - 14:30
MSCT screening for the Mitral Valve

Evaluated
Evaluation

Ομιλητής: Χ. Μουρμουρής

14:30 - 14:45
The Tendyne and Tiara Valves

Evaluated
Evaluation

Ομιλητής: Γ. Παυλίδης

14:45 - 15:00
The CardiaQ and Tweve Valves

Evaluated
Evaluation

Ομιλητής: Μ. Χρυσοχέρης

15:00 - 15:20
Transcatheter devices for the Tricuspid Valve

Evaluated
Evaluation

Ομιλητής: Κ. Σπάργιας

15:20 - 15:30
Συζήτηση

Πρόεδροι: J. Velianou, Γ. Παυλίδης

Σχολιαστές: Π. Δανιάς, Α. Μαγγίνας, Ν. Μπουμπούλης, Δ. Τζιακάς

15:30 - 17:15
Διακαθετηριακή εμφύτευση Αορτικής Βαλβίδας V: ποια βαλβίδα και γιατί; Live-in-a-box case  

Evaluated
Evaluation
15:30 - 15:50
Η καλύτερή μου και η χειρότερή μου εμφύτευση SAPIEN 3. Πότε την προτιμώ και που την αποφεύγω

Evaluated
Evaluation

Ομιλητής: Κ. Σπάργιας

15:50 - 16:10
Η καλύτερή μου και η χειρότερή μου εμφύτευση EVOLUT R. Πότε την προτιμώ και που την αποφεύγω

Evaluated
Evaluation

Ομιλητής: Ε. Βαβουρανάκης

16:10 - 16:30
Η καλύτερή μου και η χειρότερή μου εμφύτευση PORTICO. Πότε την προτιμώ και που την αποφεύγω

Evaluated
Evaluation

Ομιλητής: Α. Τζίκας

16:30 - 16:50
Η καλύτερή μου και η χειρότερή μου εμφύτευση LOTUS. Πότε την προτιμώ και που την αποφεύγω

Evaluated
Evaluation

Ομιλητής: Κ. Τούτουζας

16:50 - 17:15
Συζήτηση

Evaluated
Evaluation

Πρόεδροι: Δ. Αλεξόπουλος, Α. Μαγγίνας

Σχολιαστές: Χ. Αλεξίου, Δ. Αντωνάτος, Ν. Καυκάς, Ν. Πιλάτης, Β. Τζίφος

17:15 - 17:30
Διάλειμμα 

17:30 - 19:00
Διακαθετηριακή εμφύτευση Αορτικής Βαλβίδας VΙ: υπάρχοντα προβλήματα  

Evaluated
Evaluation
17:30 - 17:50
Subclinical leaflet thrombosis in TAVR. Incidence, prevention, diagnosis and treatment

Evaluated
Evaluation

Ομιλητής: O. De Backer

17:50 - 18:10
Μπορούμε επιτέλους να προβλέψουμε τα νοσοκομειακά αποτελέσματα της TAVR; Risk models για πρακτική πρόβλεψη

Evaluated
Evaluation

Ομιλητής: Γ. Λάτσιος

18:10 - 18:30
Η επίπτωση των διαταραχών αγωγιμότητας μετά TAVR και πως επηρεάζουν κλινικά αποτελέσματα και κόστος

Evaluated
Evaluation

Ομιλητής: Λ. Παπαβασιλείου

18:30 - 18:50
Παραβαλβιδική ανεπάρκεια μετά post TAVR. Γινόμαστε καλύτεροι;

Evaluated
Evaluation

Ομιλητής: Α. Συνετός

18:50 - 19:00
Συζήτηση

Πρόεδροι: Γ. Ντάγκας, Κ. Τούτουζας

Σχολιαστές: Α. Ζιάκας, Α. Μαγγίνας, Ε. Χατζηνικολάου - Κοτσάκου, Γ. Χάχαλης

19:00 - 21:15
Διακαθετηριακή εμφύτευση Αορτικής Βαλβίδας VII : παρουσίαση ενδιαφερόντων περιστατικών  

Evaluated
Evaluation
19:00 - 19:15
Παρουσίαση περιστατικού

Evaluated
Evaluation

Ομιλητής: Β. Λόζος

19:15 - 19:30
Παρουσίαση περιστατικού

Evaluated
Evaluation

Ομιλητής: Γ. Μπομπότης

19:30 - 19:45
Παρουσίαση περιστατικού

Evaluated
Evaluation

Ομιλητής: Β. Τζίφος

19:45 - 20:00
Παρουσίαση περιστατικού

Evaluated
Evaluation

Ομιλητής: Ν. Πιλάτης

20:00 - 20:15
Παρουσίαση περιστατικού

Evaluated
Evaluation

Ομιλητής: Κ. Ραϊσάκης

20:15 - 20:30
Παρουσίαση περιστατικού

Evaluated
Evaluation

Ομιλητής: Δ. Ν. Νίκας

20:30 - 20:45
Παρουσίαση περιστατικού

Evaluated
Evaluation

Ομιλητής: Α. Πίτσης

20:45 - 21:00
Παρουσίαση περιστατικού

Evaluated
Evaluation

Ομιλητές: Ε. Δουκιαντζάκης, Μ. Ζαϊρης

21:00 - 21:15
Παρουσίαση περιστατικού

Evaluated
Evaluation

Ομιλητής: Μ. Χρυσοχέρης

Πρόεδροι: Γ. Ντάγκας, Σ. Παττακός, Κ. Σπάργιας, Σ. Χατζημιλτιάδης